Dag Hammarskjöld – Minnesseminarium 2021

Öppet seminarium 22 september 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Talman Andreas Norlén, i samarbete med Dag Hammarskjölds Minnesfond, bjuder in till ett seminarium på temat Tjänstemannarollen – en nationell och internationell angelägenhet.

Tid: 13.00–14.45
Plats: Förstakammarsalen

Seminariet är öppet för inbjudna gäster och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Program

Moderator: Henrik Hammargren, chef, Dag Hammarskjölds Minnesfond.

13.00-13.05 Inledning: Andreas Norlén, riksdagens talman.

13.05-13.10 Återkoppling från minnesceremonier: Video – New York, Backåkra, Zambia.

13.10-13.20 Dag Hammarskjöld: ett liv som nationell- och internationell tjänsteman: Elinor Hammarskjöld, utrikesråd, släkting till Dag Hammarskjöld.

13.20-14.00 Tjänstemannen i Sverige: utmaningar och möjligheter:

  • Karin Enström (M), ordf. konstitutionsutskottet
  • Gunnar Wetterberg, historiker och författare
  • Elisabeth Rynning, chefsJO, Justitieombudsmannen
  • Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen.

14.00-14.40 FN och tjänstemannarollen – allas angelägenhet, vems ansvar?

  • Kenneth G. Forslund (S) ordförande utrikesutskottet
  • Margot Wallström, f.d., utrikesminister, f.d. FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt
  • Anna-Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, deltar på länk
  • Robert Rydberg, kabinettssekreterare.

14.40-14.45 Avslutning: Andreas Norlén, riksdagens talman.