Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Öppet samråd 25 juni 2014
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Tid: 14.00-15.30
Plats: Skandiasalen

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 26–27 juni.