Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Öppet samråd 23 oktober 2013
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte den 24-25 oktober.