Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Öppet samråd 21 maj 2013
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Tid: klockan 14.00-15.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte den 22 maj då energi- och skattefrågor ska diskuteras.