Till innehåll på sidan

Öppen utfrågning om TTIP

Öppen utfrågning 23 april 2015
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Tid: klockan 08.30–11.55
Plats: Förstakammarsalen

Näringsutskottet och utrikesutskottet håller en gemensam öppen utfrågning om ett handelsavtal mellan EU och USA (TTIP).

Program
Inledning
Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet
Ett handelsavtals betydelse – erfarenheter och prognoser
Anna Stellinger, Generaldirektör för Kommerskollegium
Syftet med ett handelsavtal och det aktuella förhandlingsläget
Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär 
Röster om möjligheter och utmaningar med ett handelsavtal
Niklas Bergström, internationell rådgivare vid Svenskt näringsliv
Susanne Lindberg Elmgren, utredare vid LO:s internationella enhet
Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter och för europeiska konsumentorganisationen BEUC
Maud Spencer, VD Svalson
Göran Holm, VD Scan AB 
Paus 
Regeringens syn på handelsavtalet
Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister 
Frågestund 
Avslutning
Karin Enström, vice ordförande utrikesutskottet 

Relaterade videor