Öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning

Öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan

Torsdag den 8 mars håller utbildningsutskottet en öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan. I utfrågningen deltar representanter från Utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen, skolor samt forskare.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.00 
Inledning av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

09.05 
Utbildningsdepartementet Helene Öberg, statssekreterare  

09.10 
Skolverket: 

 • Helena Elwin, enhetschef, enheten för allmän didaktik 
 • Pernilla Sundström, undervisningsråd, enheten för allmän didaktik  
 • Helena Vita, undervisningsråd, enheten för allmän didaktik  

09.25
Skolinspektionen:

 • Jesper Antelius, enhetschef, analysenheten  

09.45
Paneldebatt: Professionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hur vi ska skapa trygghet och studiero i skolan?  

 • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet 
 • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund 
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund 
 • Ebba Östlin, ledamot av SKL:s beredning för utbildningsfrågor 
 • Moderator: Lena Hallengren (S)

10.15
Paneldebatt: Hur ska vi skapa trygghet och studiero i skolan – elevperspektivet?

 • Erik Nordlund, ordförande, Sveriges elevråd 
 • Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges elevråd–Svea
 • Jakob Flärdh Aspegren, chef forskning & utveckling, Friends 
 • Disa Horner, metoo-uppropet #tystiklassen
 • Moderator: Christer Nylander (L)

10.35   Paus  

10.55  
Vad säger forskningen? (10 min per talare)

 • Jan Håkansson, universitetslektor, Linnéuniversitetet 
 • Marcus Samuelsson, docent, Högskolan Väst

11.15 
De goda exemplen:Så har vi skapat trygghet och studiero i vår grundskola! (ca 7 min per talare)

 • Jan Dahlin, Chief Operations Officer, Internationella Engelska skolan 
 • Annelie van Lunteren, rektor, Rosengårdsskolan, Malmö
 • Magdalena Norin, rektor, Järvenskolan Tallås, Katrineholm  

11.35 
Frågor från ledamöterna       

11.55 
Avslutning av utskottets vice ordförande Christer Nylander (L)     

Övriga inbjudna att svara på ledamöternas frågor
Barn- och elevombudet, Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Idéburna skolors riksförbund, Friskolornas riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stiftelsen Allmänna Barnhuset   

Relaterade sändningar