Öppen utfrågning om idrott och fysisk aktivitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 7 april 2015

Öppen utfrågning om idrott och fysisk aktivitet

Tid: klockan 11.00–14.00
Plats: Förstakammarsalen

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning under rubriken Idrott och fysisk aktivitet – ett sätt att stärka inlärning och hälsa.

Program  
11.00 Inledning
Utskottets ordförande Lena Hallengren (S)
11.05 Skolverkets arbete för idrott och hälsa i skolan
Skolverket:
Kjell Hedwall, avdelningschef
Helena Karis, undervisningsråd
Lars Åke Bäckman, undervisningsråd 
11.35 Erfarenheter från tillsyn och granskning
Skolinspektionen Peter Ekborg, biträdande generaldirektör 
11.50 Frågor från ledamöterna 
12.15 Paus 
12.35 Bunkefloprojektet och exempel från Danmark - mer rörelse i skolan Ingegerd Ericsson, lektor, Malmö högskola 
13.00 Forskning om idrott och hälsa i skolan
Suzanne Lundvall, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan 
  Korta kommentarer:
13.10 Svenska idrottslärarföreningen, Lärarnas Riksförbund
Lucas Janemalm, idrottslärare 
13.15 Idrottslärarna i Lärarförbundet
Kent Andersson, idrottslärare 
13.20 Frågor från ledamöterna 
13.55 Avslutning
Utskottets vice ordförande, Christer Nylander (FP) 

 
Dessutom är följande organisationer och myndigheter inbjudna för att svara på frågor: Sveriges kommuner och landsting, Friskolornas Riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd – SVEA, Folkhälsomyndigheten, Gymnastik- och idrottshögskolan, Riksidrottsförbundet, Utbildningsdepartementet.