Öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Öppen utfrågning 5 februari 2019
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Den 5 februari höll finansutskottet en öppen utfrågning om finansiell stabilitet. Temat var: Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?

Tid: Klockan 9.00–11.45
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och går att se via webb-tv i efterhand.

Program

9.00

Utskottets ordförande Elisabeth Svantesson (M) hälsade välkommen.

9.05

Det aktuella läget för den finansiella stabiliteten

Inledande presentationer av

  • Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen
  • Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
  • Stefan Ingves, riksbankschef

9.20

Kommentarer från finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

9.30

Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva

Inledande presentationer av

  • Stefan Ingves, riksbankschef
  • Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
  • Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen
  • Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare Nordea, tidigare statssekreterare

10.10

Kommentarer från finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

10.20

Frågor från och diskussion med utskottets ledamöter.

11.45

Finansutskottets vice ordförande Fredrik Olovsson (S) avslutar utfrågningen.