Öppen utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta

Öppen utfrågning 25 april 2013
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Näringsutskottet håller en öppen utfrågning om fordon som inte är beroende av fossila bränslen och om framtidens drivmedel.

Tid: Klockan 09.00-11.45
Plats: Förstakammarsalen. Entré Riksgatan 2 för media och Riksplan för allmänhet.

Program

Inledning
Näringsutskottets ordförande Mats Odell (KD)

Fossiloberoende fordonsflotta i ett större trafikpolitiskt sammanhang
Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor, Trafikverket

Transportsektorns energianvändning i dag
Alice Kempe, handläggare, Energimyndigheten

Det pågående arbetet i utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta
Thomas B. Johansson, professor, regeringens utredare

Framtidens drivmedel
Maria Grahn, projektkoordinator, Chalmers
Björn Gillberg, VD, Värmlandsmetanol

Utvecklingen av fossilbränsleoberoende fordon
Urban Wästljung, manager, hållbara transporter, Scania
Johan Tollin, ansvarig för tekniska FoU-program för elektrifiering av fordon, Vattenfall

Styrmedel
Camilla Hållén, handläggare, Energimyndigheten
Pål Börjesson, professor, Lunds Tekniska Högskola

Paus (15 min)

Kommer målet om en fossiloberoende fordonsflotta att nås?
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Jessica Alenius, vice VD, BilSweden

Regeringen om målet om en fossiloberoende fordonsflotta
It- och energiminister Anna-Karin Hatt (C)

Frågor
Ledamöterna ställer frågor till talarna och övriga inbjudna

Avslutning
Näringsutskottets vice ordförande Jonas Eriksson (MP)

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

Relaterade videor