KU-utfrågning med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 5 maj 2022

KU-utfrågning med miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i oktober inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Granskningsutfrågningarna är öppna för allmänhet och media om inget annat meddelas. Antalet platser är begränsat med anledning av coronaviruset. Utfrågningarna går även att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. 

Tid: tisdag 20 oktober 2020, klockan 12

 Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Granskningsärende:

Granskning av statsministerns och vice statsministerns hantering av ett tillståndsärende (Granskningsärende nr 25)

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan. Antalet platser är begränsat med anledning av coronaviruset.

Hitta till riksdagen

Relaterade sändningar