Till innehåll på sidan

KU-utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Öppen utfrågning 21 april 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i mars och april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 10.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Hitta till riksdagen

Om inget annat meddelas är utfrågningen öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Granskning av regeringens agerande vad gäller evakueringen av lokalanställda tolkar i Afghanistan m.m.

Granskningsärende 13: Granskning av regeringens och specifikt Morgan Johanssons, Ann Lindes och Peter Hultqvists agerande vad gäller de s.k. tolkarna i Afghanistan m.m.