Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Del 2

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 4 mars 2008

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Del 2

Sammansatta justitie- och socialutskottet höll en öppen utfrågning om Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Detta med anledning av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Tid: Klockan 09.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Annika Björck -- Utbildningschef -- Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Juno Blom -- Utvecklingssamordnare -- Länstyrelsen Östergötland
 • Carin Homberg -- Brottsoffersamordnare -- RFSL
 • Ulrika Stjernqvist -- -- RFSL
 • Carina Ohlsson -- Ordförande -- Sveriges Kvinnojourernas Riksförbund, SKR
 • Lina Ploug -- Ordförande -- Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS
 • Ninna Mörner -- Infomatör -- Brottsofferjourernas riksförbund, BOJ
 • Johan Englén -- Ordförande -- Riksorganisationen Svriges professionella kriscentra för män
 • Birgitta Göransson -- Kriminalvårdsdirektör -- Kriminalvårdens behandlingsprogram för dömda män, IDAP
 • Margot Olsson -- Samordnare -- Kvinnofridsprogrammet i Malmö
 • Knut Sundell -- Chef -- Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete vid Socialstyrelsen, IMS

Relaterade sändningar