Kortbedrägeri

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}
Motion till riksdagen
2012/13:C286
av Ulf Nilsson och Christer Winbäck (FP)

Kortbedrägeri


FP729

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kortbetalning måste ske under kortinnehavarens uppsikt.

Motivering

Idag har kontant betalning i allt större grad ersatts med betalkort för privata transaktioner. Det innebär lägre transaktionskostnader och mindre risk för rån. Samtidigt är det ett faktum att nya sorters bedrägerier följt i bakvattnet av allt mer elektroniska överföringar. Genom att komma över ett betalkorts information kan kriminella använda andra människors konton och kort för att handla eller ta ut kontanter.

För att motverka så kallad skimning, otillåten kopiering av ett korts information, har flera stora kortleverantörer infört som krav att kortterminaler med så kallade EMV-system, chip med kod, ska tillhandahållas av den som vill ta emot betalning med kort. Detta innebär en avsevärd säkerhetshöjning som minskar möjligheterna till bedrägerier.

Det finns dock fortfarande situationer, såväl på internet som i butik och restaurang, där betalning sker utan att chip och pinkod används. Till exempel förekommer det ofta i Sverige att restaurangpersonal tar med sig kortet från bordet för att genomföra transaktionen vid en kassa i ett annat utrymme.

Särskilt vid internetköp används siffrorna på kortets baksida. Det innebär att om någon helt enkelt skrivit av siffrorna kan det bli möjligt att obehörigt använda kortet för internetköp. När utskottet i betänkande CU15 avstyrkte liknande motionsyrkande hänvisades särskilt till utvecklingen av chip och EMV-system. Men så länge internetköp kan utföras utan sådana system innebär dessa inte en garanti mot otillåten användning.

Ett relativt enkelt sätt att minska risken för bedrägerier vid användning av betalkort är att göra det otillåtet att ta betalt med kortet när kunden inte är närvarande. Sådan lagstiftning finns i olika europeiska länder. Det skulle innebära att personalen inte får ta med sig kortet till en plats där ägaren till kortet inte kan se vad som sker. På så vis minskar risken för att någon skriver av siffrorna på kortets baksida eller gör olaglig kopiering.

Stockholm den 1 oktober 2012

Ulf Nilsson (FP)

Christer Winbäck (FP)