Avskaffande av första maj som allmän helgdag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}
Motion till riksdagen
2013/14:K259
av Ann-Britt Åsebol (M)

Avskaffande av första maj som allmän helgdag


M1610

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa första maj som allmän helgdag.

Motivering

Första maj är sedan 1939 allmän helgdag i Sverige, vilket innebär att de flesta svenskar då är lediga från jobb och studier. Detta är problematiskt eftersom första maj är starkt förknippat med en specifik politisk uppfattning som inte alla delar.

Även om firandet av första maj i Sverige historiskt hade andra motiv är datumet idag en stark symbol för arbetarrörelsens politiska kamp.

De ursprungliga religiösa och historiska orsakerna till firandet av första maj i Sverige saknar idag sådan betydelse att dessa på egen hand kan motivera ett bibehållande av första maj som helgdag. Datumet i sig saknar särskild relevans i det moderna Sverige och bör inte längre lyftas fram som lagstadgad helgdag. Särskilt inte med tanke på att första maj i dagens Sverige har övergått till att i första hand förknippas med den politiska vänstern och dennas tradition att proklamera sin politik på en allmän helgdag. Första maj är idag mycket starkt knuten till en enskild politisk krafts historia.

Då Sveriges befolkning inte uteslutande delar denna politiska uppfattning blir det ett demokratiskt problem att en specifik politisk hållning på detta sätt uppmärksammas med en egen helgdag.

Helgdagar bör inte på något sätt vara politiska. Det finns andra dagar på året som skulle vara till större glädje för hela allmänheten som helgdagar än den första maj, och inte enbart för dem som anser sig dela en specifik politisk uppfattning.

Det finns ingenting som hindrar socialistiska partier och fackföreningar att även i fortsättningen högtidlighålla första maj. Dock är detta inget som allmänheten ska behöva påverkas av i form av en lagstadgad helgdag.

Jag föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att byta ut helgdagen första maj mot ett annat datum som saknar politisk laddning och symbolik. Sverige är en modern demokrati och därför bör man göra en tydlig skillnad mellan allmänna helgdagar och politisk propaganda.

Stockholm den 25 september 2013

Ann-Britt Åsebol (M)