Visumansökningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 31 maj

Interpellation

2011/12:396 Visumansökningar

av Shadiye Heydari (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I november 2010 ställde jag en skriftlig fråga till utrikesministern angående svårigheter att få visering till Sverige i länder som saknar svensk ambassad eller karriärkonsulat. Den sökande tvingas vidta dyra, riskfyllda och tidsödande resor till ett land med svensk ambassad. Jag framförde att med dagens teknik borde det vara möjligt även för konsulaten att kunna ta emot visumansökningar.

I svaret skriver utrikesministern att regeringen aktivt arbetar med att finna en annan Schengenstat som är på plats (i länder där Sverige saknar ambassad eller karriärkonsulat), och som är villig att representera Sverige och utfärda viseringar för Sveriges räkning. Vidare tar utrikesministern upp i svaret möjligheten till att man vid honorärkonsulat ska kunna ta emot viseringsansökningar och förmedla dem vidare till en ambassad eller karriärkonsulat.

Problemet kvarstår fortfarande med att många tvingas söka sig till andra länder för att kunna ansöka om svensk visering.

Därför ställer jag frågan till utrikesministern vad som hänt och vad ministern planerar att göra för att man från fler länder än i dag ska kunna ansöka om svensk visering.