Visstidsanställningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2013

Interpellation: Visstidsanställningar

Interpellation 2013/14:156 av Larsson, Hillevi (S)

den 21 november

Interpellation

2013/14:156 Visstidsanställningar

av Hillevi Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Visstidsanställningar är olika former av tidsbegränsade anställningar: exempelvis provanställning, vikariat, säsongsanställning och allmän visstidsanställning

Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd är tillsvidareanställning, det vill säga fast anställning. Men möjligheterna att göra undantag är stora. Vid allmän visstidsanställning behöver arbetsgivaren inte ens ange något skäl för att tidsbegränsa anställningen.

En tidsbegränsad anställning kan vara ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, exempelvis via en provanställning eller ett föräldraledighetsvikariat.

Men att under lång tid vara visstidsanställd är som regel mycket negativt för den enskilde. Stress, otrygghet, osäker ekonomi, svårigheter att få lån och bostad är exempel på negativa effekter som är förknippade med osäkra anställningar. 

Under sommaren kom en undersökning från TCO som visade att 65 000 personer i Sverige haft visstidsanställning hos samma arbetsgivare i fem år eller längre tid.

Sverige har under flera år fått återkommande kritik från EU-kommissionen för att det är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra år efter år utan att det leder till fast anställning, vilket strider mot EU:s direktiv.

Nu hotar EU-kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen, om ingenting görs. 

För ett par månader sedan skickade Fredrik Reinfeldts statssekreterare ett e-postmeddelande till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos stabschef där det bland annat står att Arbetsmarknadsdepartementet tänker initiera en grundlig analys av frågan och involvera arbetsmarknadens parter. Detta bekräftas av Elisabeth Svantessons pressansvariga som säger att regeringen efterlyser bättre faktaunderlag.

Frågan om visstid har utretts två gånger på uppdrag av regeringen. Trots det är regeringens svar till EU-kommissionen att regeringen behöver mer information.

Svaret på mejlet till EU-kommissionen har dessutom hemligstämplats av Statsrådsberedningen med hänvisning till att det innehåller uppgifter som kan störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs.

Men Sveriges mellanfolkliga förbindelser störs främst av omdömen om andra länder, inte av omdömen om Sverige. Frågan är också om det verkligen var nödvändigt att hemligstämpla hela mejlet, i de flesta fall kan syftet uppnås genom att känsliga ord/meningar täcks över.

Tidigare arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har klargjort att regeringen inte kommer att ändra reglerna för visstidsanställningar. Det behöver nu klargöras om det fortfarande är regeringens uppfattning.

Mina frågor till ministern är:

Vilken slutsats drar ministern av de två utredningar om visstidsanställningar som redan gjorts?

Har ministern gjort det ställningstagandet att reglerna för visstidsanställningar i Sverige bör ändras, i enlighet med EU:s direktiv?

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta gällande visstidsanställningar och när?

Delar ministern uppfattningen att viktiga dokument endast ska hemligstämplas om synnerliga och väl preciserade skäl föreligger och att om dessa skäl inte längre föreligger ska dokumenten snarast offentliggöras?