Vinsttaket och skolorna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 mars 2018

Interpellation: Vinsttaket och skolorna

Interpellation 2017/18:429 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2017/18:429 Vinsttaket och skolorna

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringen har skickat en lagrådsremiss till Lagrådet om hur regeringen vill begränsa vinster i välfärden. Lagrådet har nu svarat på remissen, och kritiken är svidande.

Lagrådet skriver bland annat i sin remiss:

”Konsekvenserna av om utredningen missbedömt verkningarna av vinstbegränsningar kan uppenbarligen bli högst oönskade.

Trots den omfattande kritiken mot underlag och analys läggs utredningens förslag nu fram utan ytterligare utredningsinsatser, utom vissa uppdateringar.”

Lagrådet skriver vidare:

”Det framgår av konsekvensanalysen att cirka 3 500 företag och ekonomiska föreningar omfattas av förslaget och att det där sysselsätts cirka 230 000 personer. Antalet människor som drar nytta av företagens och föreningarnas välfärdstjänster har inte redovisats eller uppskattats, men antalet elever, vårdtagare och brukare bör rimligen vara betydligt fler än så (det har vid föredragningen upplysts om att cirka 250 000 elever i grund- och gymnasieskolan berörs).”

Vardagen för 250 000 elever riskerar att slås i spillror, och mångfalden inom skolan hotas, om regeringens förslag blir verklighet. Men uppenbarligen är det inte bara ett dåligt förslag ur politiskt perspektiv, utan beredningen av förslaget är också undermålig. Att gå vidare med detta förslag framstår som helt oansvarigt, av många skäl.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

1. Vilken beredskap har ministern, mot bakgrund av Lagrådets kritik, för att svensk skola ska fungera om regeringen har missbedömt hur omfattande konsekvenserna kan bli?

2. Kommer ministern, inom sitt ansvarsområde, vidta några åtgärder för att förbättra beredningen av förslaget om vinstbegränsningar med avseende på konsekvenserna för skolan?