Vinstintresset och kvaliteten i förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 april 2014

Interpellation: Vinstintresset och kvaliteten i förskolan

Interpellation 2013/14:385 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 25 mars

Interpellation

2013/14:385 Vinstintresset och kvaliteten i förskolan

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Barn, personal och föräldrar ska kunna känna sig trygga med att förskolan håller god kvalitet och bedriver en bra verksamhet. Förskolan ska se till att barnen får den stimulans som de behöver för att kunna utvecklas och att de får en näringsriktig kost.

Sverige har generellt sett en bra förskola med hög kvalitet och välutbildad personal. Men det finns oseriösa aktörer som har som främsta syfte att tjäna pengar i stället för att bedriva en bra verksamhet. SVT:s program Uppdrag granskning har rapporterat om Hälsans förskola där verksamheten enligt uppgift i tv-programmet bedrevs med ytterst små medel vilket medförde att barnen inte fick tillräckligt med mat. Barngrupperna var alltför stora och personaltätheten var låg.

Det är oacceptabelt att det kan förekomma verksamhet med sådana stora brister. För att förhindra att vinstintresset sätts före kvaliteten krävs att möjligheterna för privata vinster avsevärt begränsas. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. Det måste ställas krav från samhället på ett långsiktigt ägande för att få äga och driva offentligt finansierade välfärdstjänster.

Jag har följande frågor till statsrådet Arnholm:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att fler förskolor bedriver en verksamhet med så stora brister som det har rapporterats om i Uppdrag granskning?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till så att välfärdspengarna inte går till oseriösa företagare?

Vilka konkreta förslag eller åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte förskolebarn drabbas av oseriösa företagare?