Vindkraft i Hanöbukten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Vindkraft i Hanöbukten

Interpellation 2012/13:267 av Fransson, Josef (SD)

den 14 februari

Interpellation

2012/13:267 Vindkraft i Hanöbukten

av Josef Fransson (SD)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Mark- och miljödomstolen i Växjö har nyligen avgivit yttrande angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd att uppföra och driva den havsbaserade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore i Hanöbukten. Yttrandet från mark- och miljödomstolen innebär att ärendet överlämnas till regeringen för avgörande av tillåtligheten. Domstolen konstaterar att verksamheten med en effekt på upp till 2 500 megawatt är tillåten enligt miljöbalken. Vindkraftsparken beräknas vid full utbyggnad kunna producera upp emot åtta terawattimmar el per år. Sverigedemokraterna har vid flertalet tillfällen lyft upp Sveriges vindkraftsambitioner ur ett kritiskt perspektiv, och med anledning av att regeringen nu ska pröva tillståndet om vindkraftsparken i Hanöbukten undrar vi hur statsrådet och regeringen resonerar kring och beräknar följande:

·       Om denna vindkraftspark byggs ut till fullo och levererar åtta terawattimmar årlig energi, med hur stort skattebortfall kommer då detta att belasta statskassan jämfört med om vi i stället tillgodosett Sveriges eventuella behov av ny elkraft med våra två stora energislag kärnkraft och vattenkraft? Som bekant beskattas dessa energislag med effektskatt respektive fastighetsskatt som är en väsentlig intäkt i statskassan.

·       Med tanke på att Sverige går mot ett betydande energiöverskott, på vilket sätt ligger det i Sveriges medborgares intresse att denna gigantiska investering genomförs, speciellt med tanke på kostnaderna för detta energislag som lastar just medborgare och företag?

·       Hur mycket pengar kommer de svenska elkonsumenterna, via elcertifikaten, ungefärligen få erlägga för en vindkraftspark som levererar åtta terawattimmar?

·       Om man översätter dessa pengar i offentliganställd personal, hur många poliser, sköterskor och brandmän skulle dessa pengar kunna ge per år?

·       Vilka miljövinster räknar statsrådet med att detta ger, speciellt med tanke på att vår elproduktion redan i dag i princip är koldioxidfri?