Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagsinformation och Riksdagsbiblioteket samt att ansöka om pressackreditering via telefon. Det går att skicka e-post till riksdagsinformation@riksdagen.se. Arbete pågår med att rätta till felet.

Villkorat bistånd till fler länder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Villkorat bistånd till fler länder

Interpellation 2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)

Interpellation 2019/20:338 Villkorat bistånd till fler länder

av Lars Adaktusson (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

De försämrade förutsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gör att regeringen minskar Sveriges bistånd till landet med en fjärdedel, från 800 miljoner kronor till 600 miljoner kronor per år. Biståndsministern meddelade detta i samband med att regeringens nya strategi för utvecklingssamarbete med Tanzania presenterades.

Krympande demokratiskt utrymme, bristande respekt för rättsstatens principer och nedstängda medier är exempel på hur situationen har försämrats. Det pågår en förföljelse i Tanzania i form av våld och hot samt fängslanden av regimkritiska politiker och journalister. Homosexuella tvingas dölja sin sexuella läggning, då de annars riskerar arresteringar och tortyr.

När svenska intressen och västerländska värden som frihet, demokrati och mänskliga rättigheter hotas eller åsidosätts måste Sverige agera.

Det finns skäl för Sverige att minska biståndet till Tanzania, men biståndspolitiken skulle i flera fall kunna användas som diplomatiskt verktyg och påtryckningsmedel för att uppnå en fredligare, friare och mer rättvis värld – där mänskliga rättigheter respekteras.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

  1. Är statsrådet beredd att verka för att villkora biståndet till fler stater än Tanzania – i sådana fall vilka?
  2. Avser statsrådet att regeringen ska ställa sig bakom kravet att frysa Sveriges bistånd till den palestinska myndigheten, via Unrwa?
  3. Är statsrådet beredd att ställa samma krav på demokrati och mänskliga rättigheter gentemot palestinska områden, som man nu gör gentemot Tanzania?