Villkor för valfrihet i välfärden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 november 2014

Interpellation: Villkor för valfrihet i välfärden

Interpellation 2014/15:61 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:61 Villkor för valfrihet i välfärden

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet som presenterades häromveckan innebär att tusentals elever, patienter och äldre nu tvingas leva i osäkerhet kring hur skolan, vården och äldreomsorgen ska fungera framöver. Vilka verksamheter som kommer att få finnas kvar är osäkert.

Att valfriheten är hotad och år av osäkerhet väntar är allvarligt. Läget framstår inte som mindre allvarligt av att det nu verkar vara högst oklart vad regeringen och Vänsterpartiet egentligen har kommit överens om, vilket har framgått av medierapporteringen de senaste dagarna. Vilka spelregler ska egentligen gälla för den som vill driva verksamhet i välfärdssektorerna? Ska det alls vara tillåtet med avkastning, och i så fall hur mycket? Meningarna verkar gå isär mellan regeringen och dess stödparti.

Ansvarigt statsråd, Ardalan Shekarabi (S), hävdar i en artikel i Dagens Industri att överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet inte innehåller några i siffror specificerade vinstbegränsningar.

Ulla Andersson (V), däremot, påstår i samma tidning att överenskommelsen innebär en begränsning av avkastningen till ”ett ensiffrigt belopp i den nedre delen av den ensiffriga skalan”.

Om det ska vara möjligt att säkerställa både hög kvalitet och bibehållen valfrihet i välfärden måste spelreglerna för den som vill bedriva verksamhet vara tydliga. Osäkerhet kring förutsättningarna riskerar att slå mot den långsiktighet vi alla vill se och i stället uppmuntra kortsiktighet, i väntan på tydliga regler.

Att inte ens ansvarigt statsråd i regeringen och den ekonomisk-politiska talespersonen i regeringens stödparti kan ge en gemensam förklaring av vad överenskommelsen egentligen innebär måste anses som synnerligen anmärkningsvärt. Det är därför angeläget med ett klargörande.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Innehåller regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet, och därmed också statsrådets och regeringens kommande förslag, någon kvantifierad begränsning av avkastningen eller inte?

Om svaret är ja, det vill säga att överenskommelsen innehåller en sådan begränsning, vilken nivå på avkastning är det då som ska vara tillåten?