Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 februari 2013

Interpellation: Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor

Interpellation 2012/13:279 av Örnfjäder, Krister (S)

den 18 februari

Interpellation

2012/13:279 Verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jag har tidigare ställt en fråga till näringsministern om verksamhetsbidrag till resurscentrum för kvinnor. Bakgrunden var att regeringen fattade beslut i december 2009 om ett treårigt verksamhetsbidrag. I december 2010 togs de första besluten av Tillväxtverket. Regeringen fattade den 13 december 2012 beslut som möjliggjorde en förlängning av treårsperioden för resurscentrum för kvinnor som aktörer i det regionala utvecklingsarbetet och i regionala handlingsplaner. Tillväxtverket har bjudit in till en konferens den 27 februari som handlar om hur en ansökan formuleras. Ansökningarna måste vara verket tillhanda under mars för att kunna behandlas och beslutas inom ramen för de tre utökade månaderna.

I det svar som ministern lämnade sägs: ”Det är således mycket angeläget att denna process sker skyndsamt så att det skapas goda förutsättningar för resurscentra för kvinnor att fortsätta att bidra med kunskap och vara en resurs i det regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt.”

Med hänvisning till ovanstående text: Är näringsministern beredd att garantera att processen, inkluderat ansökan och första utbetalning, i den här typen av ärenden sker inom ramen för första kvartalet 2013?

Har näringsministern tagit kontakt med Tillväxtverket för att försäkra sig om att man inte förlorar i kontinuitet i den här typen av ärenden?