Verksamhet med programmerade datorer för spel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2007

Interpellation: Verksamhet med programmerade datorer för spel

Interpellation 2007/08:87 av Green, Monica (s)

den 29 oktober

Interpellation

2007/08:87 Verksamhet med programmerade datorer för spel

av Monica Green (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I en dom från Regeringsrätten meddelades den 13 september att verksamhet med programmerade datorer för spel är att anse som tillståndspliktig verksamhet.

Detta innebär att landets samtliga Internetcaféer nu står inför en ansökningsavgift på 2 000 kronor per dator, dock högst 16 500 kronor för en tvåårsperiod. Dessutom medföljer konsekvensen att ett Internetcafé också får införa åldersbegränsningar för användandet av datorerna, något som kommer att påverka de många ungdomar som utgör en del av den kultur som finns kring datorer och Internet.

Lagen om anordnande av visst automatspel är 20 år gammal och inte tidsenlig. Vårt användande av Internet och de produkter och verktyg som har utvecklats för datorerna har ändrats fundamentalt under de senaste 20 åren. Vi får därför fråga oss om inte lagen i hög grad står i vägen för utvecklingen mer än den hjälper till att skydda mot spelmissbruk. Vilka åtgärdar tänker statsrådet vidta för att säkra att lotterilagen får en tidsenlig utformning?

Det finns ingen tvekan om att vi måste försöka stävja det ökande spelmissbruket, men samtidigt är det av oerhört stor vikt att vi fortsätter att driva på den utveckling och satsning som gör att Sverige ligger långt framme som IT-nation. Det är dessutom en fråga om rättvisa och ökande klyftor i samhället.

När de som nu inte har tillgång till dator i hemmet får minskade möjligheter att använda ett Internetcafé drabbar det de svaga i samhället på samma sätt som när regeringen nu väljer att ta bort hem-pc-reformen. Uppemot en tredjedel av befolkningen står antingen frivilligt eller ofrivilligt utanför IT-samhället och får svårare att upparbeta den IT-kompetens som så väl behövs i ett modernt samhälle. Nu lär det blir fler.

En dator på ett Internetcafé kan visserligen användas för lotteri, men även för jobb- och bostadsletande, skolarbete eller kontakt med nära och kära på andra sidan jorden.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för inte utestänga utsatta grupper från IT-samhället, samtidigt som lagen även i fortsättningen skyddar mot ett ökande spelmissbruk?