Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 februari 2017

Interpellation: Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

Interpellation 2016/17:280 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:280 Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Under slutet av föregående år ingick det statligt ägda bolaget Vattenfall AB ett långvarigt kontrakt med Tvel Fuel Company, som ägs av det av ryska staten ägda Rosatom, om leveranser av kärnbränsle. Avtalet är en miljardaffär som har arbetats fram under lång tid, då man sedan 2008 har sett över möjligheterna att köpa in det ryska kärnbränslet.

Från det ryska bolaget framhålls att denna affär kommer att stärka Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals ekonomiskt, samtidigt som man nu gör sin första leverans av kommersiellt bränsle till denna reaktortyp och ser goda möjligheter att bredda sin geografiska marknad genom samarbetet med Vattenfall.

Inom det statliga bolaget Rosatom finns flera olika verksamhetsgrenar där just civilt använd kärnkraft återfinns, men man har även en division för framtagande av kärnvapen för försvarsändamål.

Jag undrar om ministern anser att det finns säkerhetspolitiska aspekter som går bortom de rent affärsmässiga som borde beaktas för de statliga bolagen, och jag vill därför fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Avser ministern att vidta någon åtgärd med anledning av att ett svenskt statligt bolag köper kärnbränsle av ett ryskt statligt bolag som även har en kärnvapenavdelning?