Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 november 2013

Interpellation: Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor

Interpellation 2013/14:43 av Olsson, Lena (V)

den 16 oktober

Interpellation

2013/14:43 Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor

av Lena Olsson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket planerar att riva upp rälsen mellan Malung och Rågsveden och även andra banor svävar i samma fara. Att riva upp dessa banors räls i en tid där vi ser stora negativa förändringar i vårt klimat måste betraktas som vansinne. Persontrafiken drogs in för snart ett år sedan. Ett undermåligt underhåll under många år har lett till att man långsamt förstört förutsättningarna för banan att överleva. Regeringens budget vad avser ramar till Trafikverket är sannolikt den största anledningen till att man nu måste ta till så drastiska beslut som att riva upp rälsen bland annat på Västerdalsbanan.

Om vi på allvar vill genomföra en förflyttning av transporter från väg till spår måste, förutom kraftigt ökade investeringar i nya spår, rimligen våra befintliga banor behållas och underhållas. Vänsterpartiet har av denna anledning i budgetförslag föreslagit kraftigt ökade anslag för nya spår och för banunderhåll. Dessutom föreslår vi ökat riktat anslag till våra lågtrafikerade banor med 680 miljoner kronor per år under perioden 2014–2016.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att stoppa Trafikverkets förslag som hotar att riva upp räls för de banor som föreslås?

Avser statsrådet att vidta åtgärder för förbättrad upprustning av våra lågtrafikerade banor?