Varsel på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2017

Interpellation: Varsel på landsbygden

Interpellation 2016/17:242 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2016/17:242 Varsel på landsbygden

av Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

"Vi kan inte acceptera att befolkningen på landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige", säger Socialdemokraterna. Men vad är det regeringen i själva verket försöker göra åt detta?

Statligt ägda Apoteket AB har tidigare haft fyra anläggningar för distansapotek. Två av dem lades ned i samband med omregleringen. De låg i Sollefteå och i Boden. Nu försvinner de två kvarvarande, i Falun och i Hässleholm. Av totalt 102 anställda varslas 45 personer i Falun. Det är mycket olyckligt att nedläggningen drabbar orter där det finns ett begränsat antal andra arbetstillfällen. I stället tillåts ett statligt ägt företag flytta 100 jobb till Stockholm. 

Regeringen med Landsbygdskommittén pratar också om att stärka den statliga närvaron i Sveriges landsbygder för att staten på så sätt bättre ska kunna bidra till landsbygdernas utveckling och tillväxt. Hur tror regeringen att medborgarna i Falun upplever dessa motsägelsefulla besked?

Om nu regeringen vill att hela landet ska ges förutsättningar att få bidra samt öka den statliga närvaron på mindre orter, varför varslas då 45 personer från Apoteket AB i Falun? Varför använder inte regeringen sitt inflytande som ägare för att se till att företaget finns i hela landet?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd, Sven-Erik Bucht:

Vilka åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta för att se till att hela landet får förutsättningar att få bidra samt öka den statliga närvaron - till exempel i form av Apoteket AB - på mindre orter?