Varsel i Värmland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 december 2012

Interpellation: Varsel i Värmland

Interpellation 2012/13:141 av Larsson, Lars Mejern (S)

den 21 november

Interpellation

2012/13:141 Varsel i Värmland

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vi kan se hur varselvågen fortsätter att svepa in över Sverige; både stora och små företag varslar nu sina anställda. Volvo, Wenmec, Fimek, och Värmlands Chark är några exempel. Detta skapar oro och osäkerhet hos de anställda. Vi ser inte varsel på samma nivå som 2008 men utvecklingen inom exportindustrin är mycket bekymmersam – och lika negativ som för fyra år sedan. Vi står inför en allvarlig situation på svensk arbetsmarknad. Prognoser som vittnar om annat är tagna ur luften. De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen pekar på att under oktober ökade antalet varsel till ca 10 300 personer, jämfört med 5 700 för ett år sedan.

Till detta ska läggas att arbetslösheten redan är hög. I dag är nästan 400 000 svenskar utan arbete. Det är framför allt ungdoms- och långtidsarbetslösheten som tilltar, och antalet som lever på försörjningsstöd har ökat med 30 procent. I Värmland har fram till oktober 1 770 personer varslats om uppsägning. För fyra år sedan, när finanskrisen startade, var arbetslösheten mycket lägre, vi hade stora överskott och styrräntan var hög. Nu är läget det omvända. Sverige går in i den här krisen med sämre förutsättningar än för fyra år sedan. Det är oroväckande. Nu väntar strukturomvandling i svensk ekonomi. Företag och industrier kommer att slås ut och arbeten kommer att försvinna. I regeringens budgetproposition spår man tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Den prognosen är inte trovärdig. Nu krävs det i stället en politik som kan möta strukturomvandlingen.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta med anledning av de ökande antalen varsel i Värmlands län?