Vargstammens storlek

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 januari 2021

Interpellation: Vargstammens storlek

Interpellation 2020/21:135 av Sten Bergheden (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:135 Vargstammens storlek

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en vargstam 170–270 vargar. Trots detta beslut är antalet vargar betydligt högre. Att ha en vargstam på 170–270 vargar i beslutet innebär ju att man måste vidta åtgärder när vargstammen konstant ligger över det högsta värdet.

Varginventeringar har tydligt visat att vargstammen är betydligt större än 270 individer, vilket gör att regleringen inte har lyckats hålla vargstammen på en rimlig nivå.

Människor på landsbygden, runt om i landet, blir dagligen utsatta för vargangrepp eller risk för vargangrepp. Sverige ska höja sin livsmedelsproduktion, och då måste antalet vargar minska.

Vargen sprider oro och hotar landsbygdens utveckling, och den minskar viljan och möjligheten att ha tamdjur som betar våra marker på landsbygden. En minskad vargstam är nödvändigt för att landsbygden ska kunna utvecklas och för att lantbrukare och andra ska våga satsa på en ökad djurproduktion.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson blir därför följande:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit, eller ämnar vidta, för att få ned vargstammen?