Vargpolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 mars 2015

Interpellation: Vargpolitiken

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i mina delar av Sverige.

Regeringen har nu aviserat att man dels ska utreda gynnsam bevarandestatus än en gång och dels att man än en gång ska se över systemet med licensjakt på varg. När man tänker sig att utredningarna ska vara klara har inte presenterats.

Detta skapar en stor oro i mina hemtrakter om hur framtiden för den aktiva rovdjursförvaltningen ser ut och möjligheterna att bo och verka i min del av Sverige.

Mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är följande:

 

Anser statsrådet att den nu gällande ordningen kring licensjakt strider mot EU-rätten?

När avser statsrådet att presentera förslag på förändringar av systemet för licensjakt?

Vad gör statsrådet för bedömning rörande möjligheten till licensjakt kommande vinter?