Vargens utbredning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2014

Interpellation: Vargens utbredning

Interpellation 2013/14:529 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Interpellation 2013/14:529 Vargens utbredning

av Helén Pettersson i Umeå (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Vi har genom åren uppfattat det som att vi har haft en relativt bred enighet i kammaren om att inte tillåta vargrevir i renskötselområdet. Det har varit en viktig princip för att säkra renhållningen och traditionerna i Sápmi. Skrivningarna kring varg i renskötselområdet i den senaste rovdjurspropositionen har av många tolkats som en förstärkning av denna enighet.

När nu Naturvårdsverket i en skrivelse till länsstyrelserna hävdar att det ska finnas 30 vargar inom renskötselområdet, likväl som 30 vargar i det södra förvaltningsområdet, så är detta en helt ny inriktning på vargpolitiken.

Har miljöministern gjort ställningstagandet att det är rimligt med den nya inriktningen på vargstammens utbredning och att det är förenligt med det beslut som riksdagen nyligen fattat i enlighet med proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik?