Varg i renskötselområdet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Varg i renskötselområdet

Interpellation 2012/13:137 av Pettersson i Umeå, Helén (S)

den 19 november

Interpellation

2012/13:137 Varg i renskötselområdet

av Helén Pettersson i Umeå (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Vi har uppfattat det som att vi har haft en relativt bred enighet i kammaren om att inte tillåta vargrevir i renskötselområdet. Det har varit en viktig princip för att säkra renhållningen och traditionerna i Sápmi.

Trots det fattade regeringen i torsdags ett beslut att ge Naturvårdsverket i uppdrag att inte bevilja skyddsjakt på ett vargpar som etablerat sig i Junsele i Västernorrlands län, mitt i vinterbetesområdet för flera samebyars renhjordar.

Varghonan har flyttats flera gånger men alltid tagit sig tillbaka, så ytterligare flytt är inte aktuellt.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att inleda ett samråd med samebyarna men Sametinget har redan protesterat mot beslutet.

Jag har följande frågor till miljöminister Lena Ek:

Varför har miljöministern inte sett till att samrådet skedde innan regeringens beslut om att inte medge skyddsjakt fattades?

Har miljöministern och regeringen frångått den tidigare principen om att freda renskötselområdet från varg och nu gjort ställningstagandet att det kan finnas vargrevir i renskötselområdet?