Vårdnadsutredningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2019

Interpellation: Vårdnadsutredningen

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:65 Vårdnadsutredningen

av Maria Stockhaus (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2006 genomfördes en reform av föräldrabalken, bland annat med målen att stärka barnperspektivet och minska antalet vårdnadstvister. Efter reformen har antalet vårdnadstvister i stället fördubblats. Före reformen var det ca 3 000 vårdnadstvister per år i tingsrätterna; nu är den siffran ca 6 000 per år.

Fler barn dras in i långa vårdnadstvister där de kan bli en förälders verktyg mot den andra, och fler barn påverkas av ena föräldern att ta avstånd från den andra föräldern. Barnen är de största förlorarna. Detta är dessutom en stor belastning för hela samhället. Både på kort och på lång sikt.

Erfarenheten visar att barn som tvingas genomlida vårdnadstvister löper stor risk att få problem i skolan, drabbas av bristande självkänsla, depressioner, relationsproblem, psykisk ohälsa, tillitsproblem och drogmissbruk.

Förutom mänskligt lidande orsakar vårdnadstvisterna stora kostnader bland annat i form av kostnader för föräldrarnas juridiska ombud, personal och lokaler i domstolar, socialtjänst och psykiatri.

I utredningen SOU 2017:6, som lämnades till regeringen i februari 2017, finns flera förslag på lösningar. Men sedan dess har ingenting hänt i frågan.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Varför dröjer ministern med att komma med förslag?