Vård av gravida missbrukare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 juni 2006

Interpellation: Vård av gravida missbrukare

Interpellation 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 19 maj

Interpellation 2005/06:435 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Vård av gravida missbrukare

I Sverige föds varje år ett hundratal barn med mycket allvarliga alkoholskador på grund av moderns missbruk. Under senare tid har det diskuterats huruvida det ska finnas möjlighet till tvångsvård i de fall en gravid kvinna @ trots erbjudanden om hjälp @ fortsätter att konsumera skadliga mängder alkohol.

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med 30 % det senaste decenniet. Det är en illavarslande utveckling, som tyvärr även visar sig i statistiken över alkoholkonsumtionen bland gravida kvinnor. I en studie av Mona Göransson, barnmorska vid Karolinska Institutet, framgår att många gravida fortsätter att konsumera alkohol trots riskerna för fostret. Studien visar att det går att förhindra alkoholkonsumtion under graviditeten. Det förutsätter dock att den gravida kvinnan nås av mödravården redan vid tidpunkten för graviditetstestet, i stället för som brukligt är i tredje månaden.

I Sverige beräknas ett barn på tusen födas med FAS, så kallat fetalt alkoholsyndrom. Det betyder cirka hundra barn om året. När det gäller mindre utvecklade alkoholskador, så kallade fetala alkoholeffekter (FAE), finns inga beräkningar gjorda. Dessa skador är svåra att upptäcka då barnet är nyfött, men är desto vanligare än de tydliga FAS-skadorna.

För att komma till rätta med detta, och skydda barnen, krävs att samhället agerar. Dels med ett systematiskt program för att nå de gravida i tid via mödravården, dels som i Norge genom en lag som gör det möjligt att i sista hand tvångsvårda gravida missbrukare.

De norska erfarenheterna är goda. I Norge har det funnits laglig möjlighet att tvångsvårda kvinnor under hela graviditeten sedan 1996. På Borgestadsklinikken söder om Oslo, som vårdat två tredjedelar av de berörda kvinnorna (ca 80 stycken), har man gjort ett antal erfarenheter under årens verksamhet. Det mest uppenbara är att de vårdade kvinnorna är tacksamma och lättade över att de fick den här möjligheten. Glädjen över att ha klarat sitt barn från alkoholskador är ovärderlig, och undviker det skuldberg som skulle ha kommit av att ha skadat sitt barn för livet.

I Norge konstateras även att hotet om tvång inte lett till att gravida avstått från mödravården. Snarare har tvångsvården verkat positivt, såtillvida att fler har sökt sig till frivillig vård för alkoholberoendet. Slutsatsen är att fler kvinnor fått vård i tid. Man kan inte heller se att tvångsinslaget gjort att fler valt abort för att slippa tvånget, vilket man också kunde frukta. På Borgestadsklinikken menar man i stället att det snarare borde vara fler som tvångsvårdas för att skydda både mor och barn. Man ser möjligheten till tvång mer som en utsträckt hand.

I en interpellationsdebatt förra året (2004/05:572) mellan mig och statsrådet Morgan Johansson lovade Johansson att utreda de norska erfarenheterna. Han sade att: ”Jag kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se vidare på de norska erfarenheterna, det vill säga hur tungt väger egentligen det första argumentet som gäller riskerna att skrämma bort missbrukande kvinnor från mödravården.” Under riksdagens frågestund den 20 april 2006 sade Morgan Johansson i princip samma sak igen. Han sade att han skulle se till att: ”Socialstyrelsen gör en utvärdering av hur forskningsläget ser ut, och en sådan utvärdering är på väg fram.”

Men enligt uppgifter som Riksdagens utredningstjänst (RUT) tagit fram, så har Socialstyrelsen inte fått något uppdrag att specifikt utvärdera de norska erfarenheterna. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utveckla kvalitetskriterier för missbrukarvården, men inte att utreda hur missbrukande gravida kvinnor ska kunna tvångsvårdas.  

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att den gravida ska nås av mödravården tillräckligt tidigt i graviditeten för att förhindra alkohol- och drogbruk? 

Har statsrådet tagit del av de norska erfarenheterna av att vårda gravida missbrukare mot deras vilja?

Är statsrådet beredd att pröva vård av gravida mot deras vilja för att graviditeten ska bli en alkohol- och drogfri zon?