Vapenfrias rättigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2008

Interpellation: Vapenfrias rättigheter

den 12 maj

Interpellation

2007/08:685 Vapenfrias rättigheter

av Eva Johnsson (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Våra pliktsystem ses nu över. I det arbetet är det angeläget att möjligheten till vapenfri tjänstgöring värnas om plikten i kristid återupprättas.

Det är en rättighet att följa sin övertygelse och vägra vapen, en rättighet viktig att slå vakt om. För det första är det ett uttryck för att ett personligt ställningstagande respekteras, en gest från samhället att vi har rätt till tanke- och åsiktsfrihet, vilket är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Det är en möjlighet för dem som hellre skulle vägra att använda vapen mot någon annan att ha ett alternativ. En annan anledning är möjligheten för staten att ta till vara den samhällsresurs som de vapenfria utgör vid höjd beredskap eller krig.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de som önskar vapenfri tjänstgöring garanteras denna rätt även när värnpliktssystemet reformeras för att öka graden av frivillighet?