Valsedelssystemet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 mars 2020

Interpellation: Valsedelssystemet

Interpellation 2019/20:340 av Fredrik Lindahl (SD)

Interpellation 2019/20:340 Valsedelssystemet

av Fredrik Lindahl (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För att ett val ska anses demokratiskt är det avgörande att valhemligheten säkras genom hela valprocessen. Utifrån vad Valmyndigheten och Riksrevisionen redovisat i sina rapporter Erfarenheter från Europaparlamentsvalen 2019 respektive Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RIR 2019:35) är fallet att valhemligheten inte anses säkrad, detta till största del på grund av nuvarande valsedelssystem.

Riksrevisionen framförde bland annat att kommuner upplevt en risk för att vissa valsedlar skulle ta slut men även för andra sorters sabotage. Dessa sabotage skadar demokratin då valsedlar riskerar att gömmas undan eller bli stulna.

Även Valmyndigheten har framfört kritik, främst vad gäller valsedelssystemet, och har som åsikt att valsedelssystemet är det absolut viktigaste att förändra när det kommer till svenska val.

Valmyndigheten har i sin rapport gjort en hemställan om en översyn av valsedelssystemet. Myndigheten vill se att man tar sikte på ett enklare och bättre system. Man anför även att ett system med neutrala valsedlar särskilt bör övervägas så att en valsedel per val och person trycks. De befintliga bristerna behöver täckas igen inför kommande val.

Trots tidigare diskussion med ministern på området om nuvarande valsedelssystem och dess allvarliga brister har regeringen inte aviserat att man överväger någon utredning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Drar ministern fortfarande slutsatsen att ingen reform av valsedelssystemet är påkallad?