Välfärdsutredningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:379 Välfärdsutredningen

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I Socialstyrelsens årliga mätning av äldreboenden runt om i Sverige visar dess undersökning att de privata aktörerna är bättre än de kommunala. På 18 av de 27 parametrarna uppvisar de privata aktörerna bättre resultat än de kommunala. Till exempel har privata utförare i mycket större utsträckning aktuella rutiner för vårdplanering på plats, exempelvis rutiner för läkemedelsgenomgångar, jämfört med kommunala boenden.

Det är den här typen av boenden som nu hotas av Socialdemokraternas vinstutredning, och flertalet av dessa fullt fungerande och bevisligen bättre aktörer kan tvingas lägga ned om utredningens förslag går igenom. Detta hotar inte bara kvaliteten för de äldre utan också tusentals arbetstillfällen, ofta kvinnors arbeten, och kväver innovationskraften att förbättra och utveckla omsorgen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

I och med att de privata aktörerna inom omsorgen fungerar bättre men nu hotas av vinstutredningens förslag, är statsrådet då fortfarande beredd att gå vidare med de förslag som utredningen föreslår, trots att de skulle få kraftigt negativa konsekvenser för de här verksamheterna?