Till innehåll på sidan

Våldtäkter och rehabiliteringsprocesser

Interpellationsdebatt 11 mars 2014

den 28 februari

Interpellation

2013/14:324 Våldtäkter och rehabiliteringsprocesser

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Våldtäkter utgör en stor del av de våldsamma hot som kvinnor utsätts för. Mörkertalet är stort vad gäller våldsamma hot. Många av de kvinnor som faktiskt anmäler en våldtäkt stöter på problem eftersom de har svårt att minnas var och hur våldtäkten skedde. Detta skapar problem i bevisföringen. Detta resulterar ofta i att målet måste läggas ned.

Samtidigt finns det starka indicier på att kvinnor som glömt vad som hände under våldtäkten blivit drogade, vilket skapar minnesförlusten. Minnesförlust vid anmälan av våldtäkt kan vara ett tecken på att offret blivit drogat, vilket bör leda till att ett drogtest tas. Drogtest är en viktig del i kedjan av bevis. Det är viktigt att drogtestet görs direkt då vissa droger snabbt försvinner ur kroppen.

Vid det första förhöret med den våldtagna kvinnan kan polisen missa händelseförloppet på grund av bristande psykologisk insikt. Det är vanligt att människor minns osammanhängande vid trauman, men minnet kan efter en tid bli bättre vad gäller händelseförloppet. En kvinna kan också känna sig ytterligare kränkt av polisens förhörsfrågor. Därför skulle även förhören filmas så att man efteråt kan titta på filmen och göra en psykologisk utvärdering.

Efter ett våldtäktstrauma är det viktigt med snabba insatser, så att den våldtagna kvinnan kan komma tillbaka till ett vanligt liv igen. Ett samarbete mellan psykolog och polis skulle här påverka rehabiliteringen positivt.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att fler brottsoffer vid våldtäkt får en mer rättssäker behandling vid dagens polisförhör?

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att förbättra rehabiliteringen efter ett våldtäktstrauma så att den våldtagna personen kan komma tillbaka till ett vanligt liv igen?