Våld och hot i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 maj 2022

Interpellation: Våld och hot i skolan

Interpellation 2017/18:288 av Robert Stenkvist (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:288 Våld och hot i skolan

av Robert Stenkvist (SD)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Anmälningarna om fysiskt våld i skolan har ökat kraftigt, speciellt under det senaste året.

Faktum är att anmälningarna om fysiskt våld i skolan har ökat med mer än en fjärdedel jämfört med samma period förra året, detta enligt statistik som Arbetsmiljöverket har tagit fram på uppdrag av DN och som presenterades i oktober 2017. Under årets första åtta månader har 295 anmälningar om allvarligt fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan kommit in, en ökning med 28 procent jämfört med föregående år.

Över 70 procent av anmälningarna gäller våld mot lärare eller annan skolpersonal. Ett fruktansvärt exempel på detta är en gravid pedagog som blev misshandlad i magen, vilket ledde till missfall.

I höstas slog en lågstadieelev i Borås en lärare, vilket ledde till polisanmälan och avstängning, dock endast fem dagar i det aktuella exemplet. Exemplen är många på våld mot lärare, och problemen förefaller att eskalera.

Det handlar också om hot om våld. Det har under hösten rapporterats om flera skolor som har stängts till följd av hot på sociala medier om skolskjutningar. Det finns också exempel på elever som hotar lärare och deras familj, vilket har lett till att lärare har tvingats ha larm och beskydd samt bevakning utanför skoltid.

Våld och hot om våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, vilket också lärarfacken lyfter fram.

Våld och hot om våld mellan elever är ett ännu större problem. Det kan då även handla om våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Det rapporterades exempelvis om en flicka på en skola i Kalmar som blev våldtagen på skolan i november i år. Ett annat fall som också ägde rum i höst gäller en 16-åring som har åtalats för våldtäkt mot en skolkamrat på en skola i Malmö.

Ett fruktansvärt exempel på våld inom skolan är mordet på Enskede gårds gymnasium, där en elev knivhögg en annan elev så svårt att offret avled. Värt att notera är att det framkommit att övriga elever var rädda för gärningsmannen långt innan mordet skedde. Elever på skolan undrade i medier hur gärningsmannen kunde tillåtas komma tillbaka till skolan efter en kortare avstängning. 

Vi anser att det ökande våldet på våra skolor är en skrämmande utveckling som måste motverkas kraftfullt. Här har vi politiker ett stort ansvar.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

  1. Vad tänker ministern och regeringen göra för att komma till rätta med den rådande situationen med alltmer och allt grövre våld på skolorna i vårt land?
  1. Vilka konkreta åtgärder har ministern och regeringen redan vidtagit?