Våld i nära relationer bland äldre

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 mars 2013

Interpellation: Våld i nära relationer bland äldre

Interpellation 2012/13:270 av Wasberg, Meeri (S)

den 14 februari

Interpellation

2012/13:270 Våld i nära relationer bland äldre

av Meeri Wasberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Under de senaste åren har frågan om våld mot äldre och speciellt äldre kvinnor uppmärksammats på olika sätt. Det är en fråga som innehåller många dimensioner, alltifrån våld i hemmet till våld i vården.

Våld mot äldre kvinnor var Roks fokusområde 2012. En av deras rapporter från 2012 visade att endast 100 av de 10 426 kvinnor som sökte stöd hos kvinnojourerna förra året var över 65 år. Det motsvarar en procent. Så mycket som 44 av 71 jourer svarade att de inte mött några äldre kvinnor alls under perioden.

Tidigare undersökningar har visat att äldre kvinnor som utsätts för våld i första hand vänder sig till sjukvården, men att tre fjärdedelar av kvinnorna inte söker hjälp alls.

Hur vanligt våld i nära relationer är bland äldre i Sverige vet ingen. Uppskattningsvis är emellertid mellan tre och sju procent av äldrebefolkningen utsatta för någon typ av övergrepp, enligt Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå universitet som forskat om våld mot äldre.

Socialstyrelsen föreslog i vintras att samtliga kommuner bör ha upprättat en handlingsplan för våld i nära relationer bland äldre senast 2015. Regeringen har dock inte reagerat.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta något initiativ med anledning av Socialstyrelsens förslag om handlingsplaner för våld i nära relationer bland äldre?