Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 juli 2022

Interpellation: Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:124 Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

av Helena Lindahl (C)

till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

 

Regeringen kommer att införa en vägslitageavgift, vilket innebär en fördyring för svensk industri, småföretag och inte minst för landsbygden där de stora avstånden finns.

Utanför de stora tätorterna, och inte minst i norra Sverige, får en vägslitageavgift stora konsekvenser. För exempelvis skogsindustrin, som till stor del bidrar till svensk ekonomi och välfärd, kommer vägtransporterna väsentligt att fördyras. I många fall finns inte heller alternativa transportlösningar, vilket påverkar prissättning, konkurrenskraft och även antalet arbetstillfällen negativt.

Även andra näringar kommer att drabbas, däribland lastbilsåkerier och jordbruk. En vägslitageavgift skulle för ett åkeriföretag innebära en fördyring med ett par hundra tusen kronor per lastbil och år. Det kommer att få konsekvenser i form av färre jobb, mindre inkomster och höjda priser för konsumenter. Samma sak gäller bönderna som med sina varor redan i dag har små marginaler.

Min fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är därför:

På vilket sätt anser landsbygdsministern att en vägslitageavgift kommer att gynna landsbygdsutvecklingen och näringslivet i Sverige och Norrland i synnerhet?