Väg- och järnvägsinvesteringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 februari 2018

Interpellation: Väg- och järnvägsinvesteringar

Interpellation 2017/18:278 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2017/18:278 Väg- och järnvägsinvesteringar

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I Riksrevisionens granskningsrapport Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv? riktas kritik mot regeringen, och myndigheten konstaterar att regeringen varit passiv och att regeringens fokus på att säkerställa att nationella mål och EU:s mål uppfylls har minskat ytterligare och därmed riskerar viktiga satsningar och viktigt stöd från EU.

Detta är oroande och allvarligt och riskerar infrastruktursatsningar i mitt eget hemlän Värmland samt många andra satsningar runt om i landet. Det riskerar därmed vår tillväxt och förutsättningarna för våra jobb och företag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

  1. Delar statsrådet Riksrevisionens bedömning att regeringen intar en passiv roll och att dess fokus för att uppfylla EU:s mål minskat?
  2. På vilket sätt avser statsrådet att stärka regeringens ansträngningar och öka regeringens aktivitet i EU för att säkerställa att svenska intressen enligt ovan värnas?