Vaccinationer och bioterrorberedskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Vaccinationer och bioterrorberedskap

Interpellation 2018/19:225 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2018/19:225 Vaccinationer och bioterrorberedskap

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är av stor vikt att Sverige ligger i framkant med en modern och hållbar förmåga på CBRN-området. CBRN-försvaret är ett exempel på dem vars roll är hantera och arbeta mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Samtliga har oerhört viktiga roller för att hantera eventuella hot och risker.

Det kan handla om beredskapsanskaffning för att kunna möta eventuella kommande hot i fråga om smittor som används i biologisk krigföring men också om utbyggd säkerhetsanalytisk förmåga. Flera länder i Europa och omvärlden har uppmärksammat vikten av att bygga beredskap mot exempelvis olika typer av smittor.

Sverige får inte ligga efter med att bygga upp en strategisk och säker beredskap gällande olika typer av smittor och biologiska och kemiska angrepp.

Därför vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

  1. Hur avser ministern att säkerställa Sveriges beredskap vid eventuella spridningar av biosmittor och kemiska angrepp för hela svenska folket?
  2. Anser ministern att Sverige har tillräckligt robusta vaccinationsstrategier i beredskap vid en bioterroristattack, eller avser ministern att vidta ytterligare åtgärder?
  3. Hur avser ministern att skydda första linjens personal inom räddningstjänst, sjukvård och Försvarsmakten mot angrepp/utbrott av exempelvis ebola och smittkoppor?