VAB-intygen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 april 2009

Interpellation: VAB-intygen

den 24 mars

Interpellation

2008/09:426 VAB-intygen

av Veronica Palm (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att bara portokostnaden för det nya systemet med intygsblankett för den som ansöker om tillfällig föräldrapenning går på nära 10 miljoner kronor varje år. Försäkringskassan har uppskattat att det nya systemet kostar totalt runt 40 miljoner årligen. Dessutom gör det komplicerade systemet att det i dag ligger 50 000 ärenden för komplettering i balansen, vilket ytterligare förlänger väntetiden för dem som har rätt till ersättning. Samtidigt visar Försäkringskassan att det är i princip lika många som tar ut ersättning i dag som innan intyget infördes.

Jag har tidigare pekat på att intyget drar resurser från pedagogernas arbete med barnen, undergräver förtroendet för en av våra bäst fungerande välfärdsförsäkringar och ökar byråkratin för redan pressade småbarnsföräldrar.

Med de nya uppgifterna om ökade kostnader utan resultat vill jag fråga statsrådet om hon avser att ta initiativ till att avskaffa intygen till förmån för ett mer effektivt sätt att se till att rätt människor får rätt ersättningar i rätt tid.