Va-nätens renoveringsbehov

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 januari 2022

Interpellation: Va-nätens renoveringsbehov

Interpellation 2021/22:210 av Ulrik Bergman (M)

Interpellation 2021/22:210 Va-nätens renoveringsbehov

av Ulrik Bergman (M)

till Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

Det svenska vatten- och avloppssystemet börjar bli ålderstiget och funktionen blir alltmer svår att säkerställa över tid. Stora delar av systemet byggdes ut under 50–70-talen och börjar nå sin tekniska livslängd. Ungefär 16 miljarder investeras årligen i systemet. Branschorganisationen Svenskt Vatten bedömer att investeringarna behöver ligga runt 23 miljarder kronor per år de kommande 20 åren. En gigantisk kraftansträngning således.

Detta lägger ett stort tryck på anläggningsägarna som måste göra stora insatser. Löpande underhållsarbeten och planer för att investera i förnyelse är rimligtvis ett huvudansvar för anläggningsägaren, men staten har även ett ansvar för att grundläggande samhällsfunktioner upprätthålls till rimliga kostnader för landets medborgare.

Investeringar med lånade pengar är vanligtvis förknippade med kostnader även om räntan är låg samtidigt som det binder upp kapital. Anläggningsägarna får dessutom inte göra vinst på sin verksamhet enligt gällande lagstiftning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ida Karkiainen:

 

  1. Vilken bedömning gör statsrådet och regeringen om det framtida investeringsbehovet för vatten- och avloppsnäten de kommande 20 åren?
  2. Avser statsrådet att införa några investeringsstöd, genom exempelvis riktade statsbidrag, för att säkerställa att vatten- och avloppstjänster kommer att fungera framöver?
  3. Avser statsrådet att göra det möjligt för verksamheten att bedrivas med vinst, för att fondera medel till framtida investeringsbehov?