Utvecklingsledighet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2019

Interpellation: Utvecklingsledighet

Interpellation 2018/19:114 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2018/19:114 Utvecklingsledighet

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I den nyligen redovisade sakpolitiska januariöverenskommelsen mellan S, C, L och MP stipuleras i punkt 14 att ”utvecklingstid upp till ett år” ska införas under mandatperioden. Reformen tar sin utgångspunkt i den nyligen redovisade statliga utredningen med titeln Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet, där förslag om utvecklingsledighet anförs. 

LO liksom arbetsgivarorganisationer har varit mycket kritiska till betald ledighet för arbetsföra och menar att det i sig inte bidrar till att skapa välstånd i Sverige.

Andemeningen är ett återinförande av det friår som den dåvarande alliansregeringen tog bort under riksmötet 2006/07.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

  1. När ska reformen sjösättas?
  1. Hur ska kritiken beaktas i utformningen av friår? 
  1. Vad förväntas kostnaden, såväl den samhällsekonomiska som den statsfinansiella, vara för reformen om utvecklingsledighet?