Utvecklingen i Ryssland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 september 2008

Interpellation: Utvecklingen i Ryssland

Interpellation 2007/08:838 av Hultqvist, Peter (s)

den 20 augusti

Interpellation

2007/08:838 Utvecklingen i Ryssland

av Peter Hultqvist (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I samband med en interpellationsdebatt den 2 juni i år gav utrikesminister Carl Bildt ett öppet intryck vad gäller Rysslands problem. Men Bildt gjorde också tydligt av att det inte finns anledning att dramatisera rysk militär uppbyggnad eller övningsverksamhet. Sedan dess så har rysk militär gått in i Georgien. En lång rad länder, däribland Sverige, har protesterat.

Den bild av utvecklingen i Ryssland som många regeringar, även den svenska, under en lång tid stått bakom är att landet utvecklas mot mer av demokrati, en högre levnadsstandard och integrering i det internationella samfundet. Markeringar har visserligen gjorts när det gällt brister i de mänskliga rättigheterna och förföljelser riktade mot oppositionella. Det ökande inslaget av nationalism och militär upprustning har noterats men i praktiken inte rönt särskilt stor uppmärksamhet.

Den ryska statsledningen har nu med tydlig brutalitet och brist på respekt för den internationella folkrätten lett ett militärt angrepp på Georgien. Om den så kallade missilskölden över Polen kommer till stånd så har Ryssland markerat att det har rätt att först slå till med en kärnvapenattack. Dessutom har man deklarerat en ambition om att kärnvapenbestycka sin Östersjöflotta.

Dagens händelseutveckling bör självfallet påverka analysen av dels vad som händer i själva Ryssland, dels de säkerhets- och utrikespolitiska effekterna för omvärlden.

Mina frågor till utrikesministern är:

Vilka slutsatser drar utrikesministern för svensk del på kort sikt och på lång sikt med anledning av kriget i Georgien och det aggressivare ryska tonläget i förhållande till Europa?

Vilka åtgärder avser utrikesministern att verka för att regeringen vidtar på såväl kort som lång sikt?