Utvecklingen för kooperativ vindkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2010

Interpellation: Utvecklingen för kooperativ vindkraft

Interpellation 2009/10:168 av Bolund, Per (mp)

den 10 december

Interpellation

2009/10:168 Utvecklingen för kooperativ vindkraft

av Per Bolund (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Under det senaste året har utvecklingen för kooperativ vindkraft försämrats dramatiskt. Enligt en undersökning genomförd i sju av Sveriges största vindkraftkooperativ, som tillsammans står för 60 procent av den andelsägda vindkraften, har efterfrågan på andelar rasat under 2009. Jämfört med hösten 2008 har antalet sålda andelar och intresseanmälningar minskat med mellan 80 procent och 95 procent.

Den kooperativa vindkraften har fram till i år stått för drygt 10 procent av den samlade svenska vindkraftsproduktionen. Potentialen för kooperativ vindkraft i framtiden kan vara betydligt större. Enligt en opinionsmätning är nästan varannan person i Sverige intresserad av att bli delägare i ett vindkraftverk. Detta motsvaras av utvecklingen i Danmark där över 150 000 familjer i dag är delägare i ett vindkraftkooperativ och där den kooperativa vindkraften varit starkt bidragande till att göra Danmark till ett av världens mest framstående vindkraftsländer.

Med tanke på den kooperativa vindkraftens stora potential är den kraftiga tillbakagången under 2009 mycket oroande. En utveckling av kooperativ vindkraft har också visat sig öka acceptansen för vindkraft generellt i Sverige. Utan ett tillskott av nya kraftverk från vindkraftskooperativ blir därför det svenska målet att kraftigt expandera vindkraften betydligt svårare att nå.

Jag vill med anledning av detta fråga näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att den kooperativa vindkraften ska överleva och få en positiv utveckling i Sverige?