Utveckling av skolans resultat

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 juni 2010

Interpellation: Utveckling av skolans resultat

den 21 maj

Interpellation

2009/10:470 Utveckling av skolans resultat

av Marie Granlund (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Såväl under valrörelsen 2006 som under sin regeringsperiod har regeringen och utbildningsminister Jan Björklund givit en mycket mörk bild av den svenska skolan. Kritiken har framför allt riktats mot eleverna. Svenska elever har utmålats som de mest bråkiga i världen, visat få tecken på kreativitet utom när det gäller möjligheten att göra taktikval för att minska sin egen arbetsbörda och därtill lärt sig allt mindre. Så här några månader före valet är det rimligt att följa upp vad regeringen åstadkommit. Vi konstaterar, utifrån de uppföljningar som Skolverket har gjort på olika områden, att det finns få konkreta resultat i positiv riktning.

Drygt en av tio elever når i dag inte behörighet till gymnasiet. Sedan valet har andelen behöriga sjunkit för varje läsår.

Både andelen 20-åringar som fullföljt gymnasiet och 20-åringar med behörighet till högskolan ökade 2002–2006. Sedan valet har ingen utveckling skett.

Dessa faktorer handlar om hur stor andel av eleverna som når tillräckliga resultat för att gå vidare till nästa utbildningsnivå, något såväl vi socialdemokrater som regeringen själv uttryckt som relevanta och prioriterade mått på hur väl skolan klarar av sitt uppdrag. Det måste rimligtvis vara besvärande för en regering som haft ansvar i nära fyra år att utfallet av den förda politiken inte varit bättre.

Jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsministern:

Vore det inte rimligt att de åtgärder regeringen vidtagit i något avseende givit någon form av resultat under regeringsperioden i ovan nämnda hänseenden, och avser utbildningsministern att agera framöver?