Utvecklad trygghet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 mars 2006

Interpellation: Utvecklad trygghet

Interpellation 2005/06:277 av Erlandsson, Christer (s)

den 24 februari

Interpellation 2005/06:277 av Christer Erlandsson (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Utvecklad trygghet

Vi måste utveckla tryggheten i förändring för alla som i dag har en anställning och riskerar att bli arbetslösa vid strukturförändringar. Trygghet i en förändring är en viktig förutsättning för den som har en anställning @ för att svenska företag kraftfullt ska kunna konkurrera på en internationell marknad och för en fortsatt tillväxt i Sverige.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är i grunden en bra lag. Även bra lagar behöver förändras med hänsyn till våra strukturförändringar i näringslivet, till att vi numera är medlemmar i EU samt att vi har en hög arbetslöshet som kräver en ännu aktivare arbetsmarknadspolitik än tidigare.

I dag anser vi att en sjukskriven har tappat eller riskerar att tappa kontakten med arbetslivet vid en frånvaro på fyra veckor. Därför ska företagen göra en rehabiliteringsplan för möjligheten att återgå till arbete.

En anställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har en uppsägningstid enligt LAS på en upp till sex månader som avtalsmässigt kan bli arbetsfri får en ännu längre frånvaro från arbete än en sjukskriven utan att åtgärder sätts in.

Efter en lång arbetsfri uppsägning där han eller hon aktivt sökt arbete men ej lyckats få något arbete har man först blivit arbetslös. Det blir då dags att anmäla sig till a-kassan, förutom arbetsförmedlingen, som arbetslös.

När ytterligare 90 dagar har gått ska arbetsförmedlingen tillsammans med den arbetslösa göra en handlingsplan som ska leda till arbete.

Nu har det gått nästan 39 veckor om den arbetslöse hade 6 månaders uppsägningstid, och 17 veckor om man hade 1 månads uppsägningstid.

Den arbetslöse har i båda fallen tappat all kontakt med arbetslivet vilket gör det mycket svårt för den arbetslöse att komma tillbaka till arbetslivet utan omfattande och kostsamma insatser.

Vi måste föra en ännu aktivare arbetsmarknadspolitik för att förhindra att anställda som blir uppsagda ska hamna i arbetslöshet.

Därför föreslår jag att vi moderniserar LAS för att mer aktivt kunna förhindra att uppsagda blir arbetslösa. Detta kan göras genom att de som blir uppsagda med omedelbar verkan ska stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna bli hänvisade arbete redan första uppsägningsdagen.

Under uppsägningstiden betalar arbetsgivaren uppsägningslön, och om arbetsförmedlingen hänvisar annat arbete under uppsägningstiden ska resterande uppsägningslön tillfalla länsarbetsnämnden.

Dessa ekonomiska medel ska sedan kunna användas för att hjälpa andra uppsagda som inte kan få arbete omedelbart utan behöver vissa kompetens- och utbildningsinsatser.

Under uppsägningstiden har arbetsgivaren som sagt upp vederbörande skyldighet att betala uppsägningslön under uppsägningstid när han eller hon är i åtgärd. Kostnaderna för kompetens- och utbildningsinsatserna betalas av länsarbetsnämnden från de ekonomiska medel som kommit in från dem som ej behövt använda hela sin uppsägningstid.

Hjälper arbetsgivaren till och ordnar annat arbete till den uppsagda (utifrån det regelsystem som gäller med beaktande av LAS och kollektivavtal) behöver arbetsgivaren ej betala uppsägningslön.

Kostnadsmässigt bör ett sådant system bli kostnadsneutralt. Dessutom hjälper vi aktivt uppsagda till annat arbete eller åtgärd som leder till arbete innan den uppsagde blir arbetslös.

Utöver detta måste främjandelagen ändras parallellt med LAS så att uppsägningstiden ej kan börja förrän arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden har fått basuppgifterna om vem som riskerar att bli uppsagd: man eller kvinna, ålder, examina, praktiska erfarenheter och kompetens.

Detta för att arbetsförmedlingen lättare och snabbare ska kunna hjälpa dem som riskerar att bli arbetslösa till annat arbete eller åtgärd som leder till annat arbetet utan att man blir arbetslös.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att underlätta en modernisering av LAS och främjandelagen enligt de idéer som redovisats i interpellationen?