Utsättning av lax i älvarna runt Östersjön

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2013

Interpellation: Utsättning av lax i älvarna runt Östersjön

Interpellation 2012/13:496 av Shekarabi, Ardalan (S)

den 25 juni

Interpellation

2012/13:496 Utsättning av lax i älvarna runt Östersjön

av Ardalan Shekarabi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Fisket är av stor betydelse för Sveriges näringsliv och turism. Både det kustnära yrkesfisket och det alltmer populära fritidsfisket utgör viktiga motorer i landsbygdens utveckling. I dag ägnar sig fler än en miljon svenskar åt fritidsfiske, och det finns goda möjligheter att utveckla fisketurismen till en näring att räkna med.

Mot denna bakgrund är det olyckligt att EU-kommissionen och EU-parlamentet har lagt ett förslag om att förbjuda utsättningar av odlad lax i älvarna runt Östersjön. EU vill stoppa all odlad lax i älvarna redan till 2020. Ett sådant förslag skulle slå mycket hårt mot Sveriges kustnära landsbygd.

Bara i Dalälven, som har sitt utlopp i Älvkarleby kommun, sätts det varje år ut ca 190 000 laxar. Detta är fiskar som både yrkesfiskare och fritidsfiskare när sig på. Om EU:s förslag skulle bli verklighet är risken överhängande att laxen i Dalälven helt försvinner, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för Älvkarlebys utvecklingsmöjligheter.

EU:s motiv är att utsättningar av odlad lax bedöms hota den naturliga vildlaxstammen. Det är lovvärt att EU vill förbättra situationen för Östersjölaxen, men förslaget är missriktat och riskerar att utrota stora delar av laxbeståndet i våra älvar. Flera myndigheter, kommuner och fiskeorganisationer framhåller att EU:s förslag är dåligt berett och saknar vetenskapligt stöd.

Med anledning av det anförda vill jag fråga Eskil Erlandsson:

Vilka utvecklingsmöjligheter för svensk fisketurism ser landsbygdsministern om EU:s förslag om ett stopp för odlad lax i älvarna runt Östersjön verkställs?

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att förhindra att EU:s förslag om ett stopp för odlad lax i älvarna runt Östersjön blir verklighet?